“How will AI coexist with human music? The future is now“.

Des del Grup de Recerca en Tecnologia Musical s’ha publicat l’article “How will AI coexist with human music? The future is now“. Aquest article és fruit del treball dut a terme en els darrers mesos per entendre quins són els reptes i oportunitats de la Intel·ligència Artificial i altres tecnologies emergents al sector de la música a través d’un diàleg obert en què han participat uns 100 professionals relacionats amb la música a nivell nacional i internacional (professionals de la indústria musical, creadors de música, estudiants de música, desenvolupadors de tecnologia musical, advocats especialistes en drets d’autor…). L’article, escrit per Karma Peiró, periodista especialitzada en TIC i col·laboradora del MTG per a aquest projecte, presenta les reflexions i les inquietuds sorgides d’aquest procés. Escoltar les diferents veus dins del sector de la música és essencial en un moment com aquest, en què les aplicacions d’intel·ligència artificial creixen ràpidament. Només comprenent les necessitats i preocupacions reals de les parts implicades es podran crear solucions que donin suport a una transformació digital justa i transparent del sector.

L’article està disponible aquí