SUM III – Finançament i transferència de coneixement

Part de la missió del Barcelona Music Tech Hub (BMTH) és col·laborar amb entitats que ajuden a promoure el creixement i el reconeixement del sector diferenciat del musictech. De la mateixa manera, entre les prioritats estratègiques de l’associació es troben (1) promoure la innovació, (2) atreure capital al sector del musictech, i (3) construir una xarxa de col·laboracions que faciliti la transferència de coneixement entre indústries. 

D’acord amb aquestes premisses, i paral·lelament a l’establiment de convenis de col·laboració, per a la tercera edició de la BMTH Stand-Up Meeting (SUM) vam convidar a representants de DIH4CAT (Pau Pamplona), Fundació i2CAT (Àlex Romaguera), i el Servei de Finançament de la Cambra de Comerç de Barcelona (Xavier Garcia), tres institucions capdavanteres de Catalunya, que van presentar les oportunitats existents per als membres del Hub. 

Així, aquest SUM oferia als assistents la possibilitat de tenir informació sobre les opcions de participar en projectes europeus i obtenir finançament públic i privat. També va ser una oportunitat perquè els nostres associats establissin contacte directe amb institucions estretament vinculades a l’administració pública, que fan costat al món empresarial i innovador, des de petits fins a grans projectes, i que són facilitadors de la tecnologia i la transferència de coneixement entre sectors. 

A diferència de les dues edicions anteriors, aquesta reunió va tenir lloc a les oficines de BMAT, un membre del Hub, i al final de l’esdeveniment, els gairebé 30 assistents van poder gaudir d’una estona de networking a les seves magnífiques instal·lacions. Els donem les gràcies pel seu suport. 

Si voleu més informació sobre els esdeveniments que organitzem o que esteu interessats a unir-vos a l’associació, contacteu amb nosaltres a hola.barcelonamusictech.com.